Zamówienia publiczne

Przetarg nr 17/2022

"Sprzedaż energii elektrycznej dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka oraz Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach"

Przetarg nr 16/2022

"Dostawa mulczera rotacyjnego do Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka"

Przetarg nr 15/2022

"Dostawa przyczepy rolniczej do Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej"

Przetarg nr 12/2022

"Dostawa nawozów mineralnych do Instytutu Zootechniki - PIB Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka"

Przetarg nr 10/2022

"Ochrona osób i mienia na terenie Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej oraz Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach"

Przetarg nr 1a/2022

"Dostawa rozsiewacza do nawozów mineralnych"

Przetarg nr 14/2021

"Ochrona osób i mienia na terenie Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej oraz Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach"

Przetarg nr 13/2021

"Dostawa opryskiwacza polowego do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej"

Przetarg nr 12/2021

"Dostawa nasion oraz środków ochrony roślin do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej"

Przetarg nr 11/2021

"Dostawa nasion oraz środków ochrony roślin do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej"

Przetarg nr 11/2020

"Dostawa nasion pszenicy i jęczmienia ozimych, środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej"

Przetarg nr 10/2020

"Dostawa przystawki do zbioru ziarna kukurydzy do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej"

Przetarg nr 8/2020

"Dostawa nasion rzepaku, gorczycy, środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej”