Oferta

Pisklęta kacze i gęsie ze stad rezerwowych i zachowawczych dla ferm towarowych i drobnotowarowych (chów przydomowy, małe gospodarstwa rolne).

Cechy drobiu ze stad rezerwowych i zachowawczych to przede wszystkim: odporność na choroby, lepsza jakość jaja i duża płodność, długowieczność, zdolności adaptacyjne do gorszych warunków środowiskowych, zdolność do wykorzystania mniej wartościowej paszy, mniejsza płochliwość, dobre umięśnienie i małe otłuszczenie tuszek oraz dobra jakość pierza. Z uwagi na drobnowłóknistość mięsa, dużą zawartość w nim kwasów tłuszczowych nienasyconych, a małą zawartość cholesterolu i trójglicerydów, tuszki tych ptaków spełniają wymogi stawiane żywności ekologicznej. Kaczki i gęsi ze stad zachowawczych odgrywają również znaczącą rolę w samozaopatrzeniu wsi (tuszki, krew, podroby, pierze, nawóz), oraz mogą zostać wykorzystane w rozwijającej się agroturystyce w kategoriach markowego produktu regionalnego lub stanowić element folkloru wsi.

OFERTA SZGDW Dworzyska

Gęś Biała Kołudzka®

Z Danii sprowadzono gąsięta rasy białej włoskiej, które stały się protoplastą rasy hodowanej w Kołudzie Wielkiej. Utworzono Fermę Zarodową, która wraz z Zakładem Wylęgu Gąsiąt odpowiada za produkcję i sprzedaż piskląt hodowlanych dla odbiorców w całym kraju. Wytrwała i efektywna praca specjalistów naszego Zakładu doprowadziła do wytworzenia dwóch zarodowych rodów gęsi (W11 i W33) o wysokim poziomie cech użytkowych i doskonałym przystosowaniu do krajowych warunków środowiska. Zootechnicy i naukowcy Zakładu odpowiadają za prowadzenie hodowli, tworzenie i badanie technologii utrzymania gęsi reprodukcyjnych, tuczonych oraz technologii lęgu, które umożliwiają wydobycie cennych walorów charakteryzujących naszą gęś.

Zobacz więcej
OFERTA SZGDW Dworzyska

Gęsi Zachowawcze

Prace nad zgromadzeniem stad zachowawczych gęsi rodzimych odmian regionalnych w obecnej Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach, zapoczątkowano już w latach 50 ubiegłego wieku. Obecnie na terenie stacji znajduje się 12 ras gęsi objętych krajowym programem zasobów genetycznych: Lubelskie, Kieleckie, Podkarpackie, Suwalskie, Rypińskie, Kartuskie, Pomorskie, Garbonose, Romańskie, Słowackie oraz gęsi Kubańskie i Landes. Te, unikatowe w skali światowej, rodzime populacje ptaków użytkowych są ściśle związane z rolniczym krajobrazem i tradycyjną kulturą regionów Polski. Ptaki te są doskonale przystosowane do krajowych warunków klimatycznych i środowiskowych z obszarów ich geograficznego pochodzenia.

Zobacz więcej
OFERTA SZGDW Dworzyska

Kaczki Zachowawcze

W Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach znajduje się 7 ras kaczek objętych krajowym programem zasobów genetycznych: Pomniejszone K-2, Mieszańce KhO, Pekin Angielski LSA, Pekin Duński P-8, Pekin Francuski P-9, Pekin Krajowy P-33 i P-11. Dodatkowo na terenie Stacji utrzymywana jest wytworzona w latach 90 ubiegłego wieku i charakteryzująca się czarno – białym upierzeniem: Kaczka Dworka oraz rasa ozdobna: Biegus Indyjski.

Zobacz więcej