Gęś Biała Kołudzka

Gęś Biała Kołudzka®

Hodowla gęsi Białej Kołudzkiej® w Instytucie Zootechniki-PIB w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka rozpoczęła się w 1962 roku.

Z Danii sprowadzono gąsięta rasy białej włoskiej, które stały się protoplastą rasy hodowanej w Kołudzie Wielkiej. Utworzono Fermę Zarodową, która wraz z Zakładem Wylęgu Gąsiąt odpowiada za produkcję i sprzedaż piskląt hodowlanych dla odbiorców w całym kraju. Wytrwała i efektywna praca specjalistów naszego Zakładu doprowadziła do wytworzenia dwóch zarodowych rodów gęsi (W11 i W33) o wysokim poziomie cech użytkowych i doskonałym przystosowaniu do krajowych warunków środowiska. Zootechnicy i naukowcy Zakładu odpowiadają za prowadzenie hodowli, tworzenie i badanie technologii utrzymania gęsi reprodukcyjnych, tuczonych oraz technologii lęgu, które umożliwiają wydobycie cennych walorów charakteryzujących naszą gęś.

Ponad 98% pogłowia gęsi w Polsce stanowi gęś Biała Kołudzka®. Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka prowadzi sprzedaż piskląt do ferm rodzicielskich w zestawie ♂W33 x ♀W11. Powstały z tej krzyżówki mieszaniec między rodowy (W31) jest podstawą do produkcji gęsi rzeźnych w ramach różnych technologii, w tym „Młodej polskiej gęsi owsianej”, brojlerów gęsich i itp. Walory gęsi Białej Kołudzkiej®: dobra masa przed ubojem, dobre wykorzystanie pasz gospodarskich, zdrowotność ptaków i adaptacja do różnych warunków środowiska, przyczyniły się do jej ekspansji na teren całego kraju.

8 sierpnia 2012 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o uznaniu gęsi Białej Kołudzkiej® jako odrębnej rodzimej rasy gęsi. Księgi hodowlane dla gęsi Białej Kołudzkiej® prowadzi Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie.

W 1962 roku ówczesny dyrektor zakładu doc. dr Kazimierz Bieliński zakupił w Danii stadko gęsi Białej Włoskiej i od tamtego czasu zaczął specjalizować się w hodowli gęsi.

Wieloletnie badania naukowe, prace selekcyjne, prowadzone od 2003 r. w ramach utworzonego w zakładzie Krajowego Ośrodka Badawczo-Hodowlanego Gęsi, pozwoliły na zdecydowaną poprawę genotypu i utrwalenie wartościowych cech użytkowych tej gęsi, która w międzyczasie otrzymała nazwę handlową „gęś Biała Kołudzka®”.

8 sierpnia 2012 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o uznaniu gęsi Białej Kołudzkiej® jako odrębnej, rodzimej rasy gęsi, powierzając Krajowej Radzie Drobiarstwa – Izbie Gospodarczej w Warszawie prowadzenie ksiąg hodowlanych dla jej dwóch rodów W-11 (nieśny) i W-33 (mięsny).

Obecnie ok. 98% pogłowia gęsi w kraju wywodzi się swój genotyp z Kołudy Wielkiej.

Polska jest czołowym eksporterem gęsiny na świecie, głównie na rynek niemiecki.

W ostatnich latach systematycznie rośnie spożycie gęsiny w Polsce, na co niewątpliwy wpływ ma, prowadzona akcja promocyjna.

W dniu 22 marca 2016 r. w Zakładzie Doświadczalnym IZ PIB Kołuda Wielka miało miejsce spotkanie z 22-osobową delegacją japońską z firmy Nishikawa oraz współpracujących z nią właścicieli sklepów, specjalizujących się w sprzedaży wysokiej jakości pościeli.

W spotkaniu, które prowadził mgr inż. Eugeniusz Kłopotek, Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej, uczestniczyli: prof. dr hab. Eugeniusz Herbut, Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB, dr inż. Halina Bielińska, Zastępca Dyrektora Zakładu, Andrzej Klonecki, Prezes Fundacji Hodowli Polskiej Białej Gęsi i Kotaro Tatsuma, Dyrektor White Tech Sp. z o.o. W tym samym dniu została podpisana umowa pomiędzy Instytutem Zootechniki PIB a firmą Nishikawa Sangyo na udostępnienie licencji znaku towarowego „Gęś White Kołuda” i promowanie puchu z gęsi Białej Kołudzkiej w Japonii. Znak towarowy „Gęś White Kołuda” Instytut Zootechniki PIB zarejestrował w 28 krajach Europy oraz w Japonii 18 września 2015 r. Była to trudna i długotrwała procedura. Warto nadmienić, że firma Nishikawa, której właścicielem jest pan Nishikawa, obchodzi swoje 450-lecie i jest prowadzona przez rodzinę od 15 pokoleń.

Puch z gęsi Białej Kołudzkiej jest najlepszym i najbardziej wartościowym puchem na świecie. Wykorzystywany jest do produkcji kurtek wysokogórskich i pościeli. W Instytucie Zootechniki, aby uniknąć zafałszowań, na ukończeniu jest opracowanie metody identyfikacji puchu na podstawie DNA. Trzeba nadmienić, że wcześniej została podpisana umowa z firmą Kaneyo, również z Japonii. Umowa jest jedną z metod komercjalizacji znaku towarowego.

prof. dr hab. Eugeniusz Herbut

OFERTA SZGDW Dworzyska

Gęś Biała Kołudzka®

Hodowla gęsi Białej Kołudzkiej® w Instytucie Zootechniki-PIB w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka rozpoczęła się w 1962 roku.

Z Danii sprowadzono gąsięta rasy białej włoskiej, które stały się protoplastą rasy hodowanej w Kołudzie Wielkiej. Utworzono Fermę Zarodową, która wraz z Zakładem Wylęgu Gąsiąt odpowiada za produkcję i sprzedaż piskląt hodowlanych dla odbiorców w całym kraju. Wytrwała i efektywna praca specjalistów naszego Zakładu doprowadziła do wytworzenia dwóch zarodowych rodów gęsi (W11 i W33) o wysokim poziomie cech użytkowych i doskonałym przystosowaniu do krajowych warunków środowiska. Zootechnicy i naukowcy Zakładu odpowiadają za prowadzenie hodowli, tworzenie i badanie technologii utrzymania gęsi reprodukcyjnych, tuczonych oraz technologii lęgu, które umożliwiają wydobycie cennych walorów charakteryzujących naszą gęś.

Ponad 98% pogłowia gęsi w Polsce stanowi gęś Biała Kołudzka®. Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka prowadzi sprzedaż piskląt do ferm rodzicielskich w zestawie ♂W33 x ♀W11. Powstały z tej krzyżówki mieszaniec między rodowy (W31) jest podstawą do produkcji gęsi rzeźnych w ramach różnych technologii, w tym „Młodej polskiej gęsi owsianej”, brojlerów gęsich i itp. Walory gęsi Białej Kołudzkiej®: dobra masa przed ubojem, dobre wykorzystanie pasz gospodarskich, zdrowotność ptaków i adaptacja do różnych warunków środowiska, przyczyniły się do jej ekspansji na teren całego kraju.

8 sierpnia 2012 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o uznaniu gęsi Białej Kołudzkiej® jako odrębnej rodzimej rasy gęsi. Księgi hodowlane dla gęsi Białej Kołudzkiej® prowadzi Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie.