Nagrody

Nagrody 2019

Nagrody przyznane IZ PIB Zakładowi Doświadczalnemu Kołuda Wielka

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sielinko

Nasz Zakład wziął udział w Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku, w dniach 8-9 czerwca 2019 r., tym razem wystawiając stadka:

 • gęsi białych kołudzkich
 • gęsi objętych programem odnowy zasobów genetycznych tj. kubańskich, landes, garbonosych, pomorskich
 • kaczek tj. Dworki, pekina polskigo i KhO-01

Otrzymaliśmy tytuły czempiona oraz puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za propagowanie użytkowania ras zachowawczych gęsi i kaczek.

 

Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań 2019

Nasz Zakład wziął udział w Narodowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, w dniach 17-18 maja 2019 r., prezentując stadka gęsi białych kołudzkich rodów W-11 i W-33 oraz kilka rodzimych ras i odmian gęsi i kaczek objętych programem odnowy zasobów genetycznych zwierząt.

Wystawione ptaki uzyskały tytuły championów, medale i wyróżnienia, co m.in. obrazują poniższe zdjęcia.

Nagrody 2018

Nagrody przyznane
IZ PIB Zakładowi Doświadczalnemu Kołuda Wielka

Minikowo 2018

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2018 r. w Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyły się po raz kolejny Targi AGRO-TECH połączone z Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej zaprezentował trzy stadka gęsi Białych Kołudzkich® : ród W11 ( 1♂ + 3♀), ród W33 (1♂ + 3 ♀) oraz gęsi towarowe (owsiane, 3 ♂ + 3 ♀), otrzymując:

 • Puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej za realizację autorskiego programu genetycznego doskonalenia populacji gęsi i osiągnięty postęp hodowlany
 • Dyplom przyznany przez Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie za propagowanie hodowli gęsi zarodowej – Białej Kołudzkiej®
 • Podziękowania Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej za wytrwałe, wieloletnie prowadzenie prac hodowlanych w populacjach zarodowych gęsi, osiągnięty postęp hodowlany, opracowanie autorskiego programu ich genetycznego doskonalenia, skutkującego wytworzeniem nowej rasy i rodów.

Szepietowo 2018

W dniach 23-24 czerwca 2018 r. na gościnnym Podlasiu odbyły się:

IV Ogólnopolska Wystawa drobiu Hodowlanego im. Adama Medykiewicza

XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej wystawił gęsi hodowlane rodów W11 i W33, w każdej stawce 1 ♂ + 3 ♀ oraz stadko gęsi owsianych (3 ♂+ 3 ♀), uzyskując nagrody:

 • Superczempion w kategorii Drobiu Wodnego – Nagroda Prezesa Zarządu Krajowej rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej
 • Czempion w kategorii Stad hodowlanych Gęsi – Puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej
 • Wiceczempion w kategorii Stad Hodowlanych gęsi – Nagroda Prezesa Zarządu Krajowej rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej
 • Statuetka „WIGOR” za czempionat w kategorii drób przyznaną przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Szepietowo

Medal „UNITAS DURAT PALATINATUS CUIAVIANO POMERANIENSIS” przyznany dla dr inż. Haliny Bielińskiej

Nagrody 2017

Nagrody przyznane
IZ PIB Zakładowi Doświadczalnemu Kołuda Wielka

Gęsi

XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Szepietowo, 24-25 czerwca 2017 r.

 • Puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej dla wiceczempiona w kategorii stad rodzicielskich gęsi.

XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Szepietowo, 24-25 czerwca 2017 r.

 • Puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej przyznany za uzyskanie tytułu czempiona w kategorii stad hodowlanych gęsi.

XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Szepietowo, 24-25 czerwca 2017 r.

 • Puchar Prezesa Podlaskiej Izby Rolniczej dla superczempiona w kategorii drób pływający.

XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Szepietowo, 24-25 czerwca 2017 r.

 • „Wigor” za czempionat w kategorii drób.

Owce

XVIII Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych- Kujawsko-Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego Minikowo (1-2.07.2017)

 • Dyplom Czempiona dla tryka rasy merynos polski barwny

XVIII Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych- Kujawsko-Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego Minikowo (1-2.07.2017)

 • Dyplom Czempiona dla maciorki rasy merynos polski barwny

SZGDW Dworzyska

 • Wiceczempion – kaczka Dworka D-11

Nagrody 2016

Nagrody przyznane
IZ PIB Zakładowi Doświadczalnemu Kołuda Wielka

Gęsi

XVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Minikowo 7-8.05.2016 r.

 • tytuł czempiona w kategorii gęsi zarodowe

Dyplom

XVII Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Minikowo, 7-8.05 2016 r.

 • Dyplom dla Instytutu Zootechniki PIB – Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej za przygotowanie i prezentację gęsi zarodowych.

Dyplom

Owce

XVII Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych- Kujawsko-Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego Minikowo 7-8.05.2016 r.

 • Dyplom Czempiona dla maciorki rasy merynos polski barwny

XX Inowrocławska Wystawa Gospodarcza (7.05.2016) – Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza

 • Podziękowanie za udział w konkursie „Najlepszy Produkt Roku 2016” dla IZ PIB ZD Kołuda Wielka za ser „kaszkawał kołudzki”

Bronisław Borys- członek Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Owczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rok powołania 2010

 • Zadania: analiza wniosków oraz rozdział środków na akcje promocyjne z Funduszu Promocji Mięsa Owczego, podejmowanie inicjatyw służących promocji produkcji, zagospodarowania i zbytu mięsa i produktów z mięsa owczego, czynny udział w realizacji przedsięwzięć promujących mięso owcze na terenie całego kraju.

Nagrody 2015

Nagrody przyznane
IZ PIB Zakładowi Doświadczalnemu Kołuda Wielka

Gęsi

XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Poznań 15-17.05.2015.

 • srebrny medal – stawka W11 gęsi Białych Kołudzkich®

XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Minikowo 4-5.07.2015 r.

 • tytuł czempiona – Gęsi Białe Kołudzkie®

 

Owce

XVI Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych- Kujawsko-Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego Minikowo

 • Dyplom Czempiona dla maciorki rasy merynos polski barwny

 

SZGDW Dworzyska

XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań 2015 r.

 • Czempion – kaczka pekin krajowy P-33
 • Wiceczempion – kaczka KhO-1
 • Złoty Medal – kaczka pekin duński P-8, kaczka pekin francuski P-9, kaczka pomniejszona K-2, kaczka pekin angielski LsA.
 • Czempion – gęś podkarpacka Pd
 • Wiceczempion – gęś kartuska Ka
 • Złoty Medal – gęś lubelska Lu, gęś Kielecka Ki, gęś Landes LsD-01, gęś garbonosa Ga, gęś pomorska Po, gęś kubańska Ku, gęś suwalska Su.
 • Czempion – gęś garbonosa Ga
 • Złoty medal: gęś kubańska Ku, gęś garbonosa Ga.
 • Srebrny medal: gęś landes LSD-01
 • Złoty medal – kaczka Dworka D-11

Nagrody 2014

Nagrody przyznane
IZ PIB Zakładowi Doświadczalnemu Kołuda Wielka

Gęsi

XV Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Minikowo 5-6 lipca 2014.

 • Puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej w Warszawie dla Instytutu – Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Kołudzie Wielkiej przyznany za uzyskanie tytułu czempiona w kategorii gęsi zarodowe.

Dyplom

Owce

XV Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych- Kujawsko-Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego Minikowo (5-6 lipca 2014r.)

 • Dyplom Czempiona dla maciorki rasy merynos polski barwny

 

SZGDW Dworzyska

Krajowa Wystawa Ras Rodzimych w Rudawce Rymanowskiej 22-24 sierpnia 2014 r.

 • Czempion – kaczka pekin krajowy P-33
 • Wiceczempion – kaczka pekin francuski P-9
 • Czempion – gęś podkarpacka Pd
 • Wiceczempion – gęś lubelska Lu

Nagrody 2013

Nagrody przyznane
IZ PIB Zakładowi Doświadczalnemu Kołuda Wielka

Gęsi

XXVI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Poznań 10-12.05.2013 r.

XVI Kujawsko – Pomorska Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w ramach AGRO-TECH – Minikowo 06-07.07.2013 r.

 • Czempion w kategorii gęsi zarodowe dla Instytutu Zootechniki – PIB Krajowego Ośrodka Badawczo – Hodowlanego Gęsi w Kołudzie Wielkiej.
 • Dyplom dla Instytutu Zootechniki – PIB Krajowego Ośrodka Badawczo – Hodowlanego Gęsi w Kołudzie Wielkiej za przygotowanie i prezentację gęsi zarodowych.

Owce

 • Dyplom za tryka owcy rasy merynos polski odmiany barwnej nr PL 100013485662, nr kat.: 89 Czempiona w grupie tryków ras: merynos polski w starym typie, merynos polski odmiany barwnej, dla IZ PIB ZD Kołuda Wielka – XXVI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań 2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba
 • Dyplom za maciorkę owcy rasy merynos polski odmiany barwnej nr PL100009859163, nr kat.: 84 Czempiona w grupie maciorek ras: merynos polski w starym typie, merynos polski odmiany barwnej- XXVI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań 2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba
 • Dyplom Czempiona dla maciorki rasy merynos polski barwny – XIV Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych- Kujawsko-Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego Minikowo.

 

Od dnia 02.12.2013 roku członkostwo w sieci regionalnej „Dziedzictwo Kulinarne – Kujawy i Pomorze”, jako producenci, wytwórcy i przetwórcy artykułów rolno-przemysłowych.

Dyplom

SZGDW Dworzyska

XXVI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań 2013

 • Czempion – kaczka pekin krajowy P-33
 • Wiceczempion – kaczka KhO-1
 • Złoty Medal – kaczka pekin duński P-8, kaczka pekin francuski P-9, kaczka pomniejszona K-2, kaczka pekin angielski LsA.
 • Srebrny Medal – kaczka Dworka D-11
 • Czempion – gęś podkarpacka Pd
 • Wiceczempion – gęś pomorska Po
 • Złoty Medal – gęś lubelska Lu, gęś Kielecka Ki, gęś Landes LsD-01, gęś garbonosa Ga, gęś rypińska Ry, gęś kartuska K

Nagrody 2012

Nagrody przyznane
IZ PIB Zakładowi Doświadczalnemu Kołuda Wielka

Gęsi

XIII Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Minikowo, 30.06-1.07.2012 r.

 • puchar Prezesa KRD-IG w Warszawie za czempiona w kategorii gęsi zarodowe.

XIII Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Minikowo, 30.06-1.07.2012 r.

 • Dyplom dla Instytutu Zootechniki Krajowego Ośrodka Badawczo-Hodowlanego Gęsi ZD Kołuda Wielka za przygotowanie i prezentację gęsi zarodowych

Hit Regionu 2012 za wyhodowanie Owsianej Gęsi Białej Kołudzkiej o znakomitych walorach jakościowych. Toruń, 19 czerwca 2012 roku.

„Najlepszy Produkt Roku 2012” – Nagroda Specjalna w konkursie  dla Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka za szczególne osiągnięcia w promocji i rozwoju gospodarczym regionu. Inowrocławska Wystawa Gospodarcza, Inowrocław 20 maja 2012 r.

Uznanie gęsi Białej Kołudzkiej ® jako rasy. Inowrocław, 07.09.2012 r.

Medal Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano – Pomeraniensis”,,Inowrocław, 07.09 2012 r.

Owce

XIII Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych- Kujawsko-Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego Minikowo

 • Dyplom Czempiona dla maciorki rasy merynos polski barwny

II Ogólnopolski Festiwal Nieskończoności Form Mleka, zorganizowanym przez Slow Food w Sandomierzu

 • Dyplom – I miejsce dla „Serka Śniadaniowego”, w kategorii sery świeże
 

SZGDW Dworzyska

Krajowa Wystawa Ras Rodzimych w Rudawce Rymanowskiej 24-26 sierpnia 2012 r.

 • Czempion – gęś podkarpacka
 • Czempion – kaczka pekin krajowy – P-33
 • Wiceczempion – gęś garbonosa Ga
 • Wiceczempion – kaczka KhO-1