Dyrekcja

Doctor

mgr Aleksandra Owedyk

Główny Księgowy
Doctor

mgr Joanna Finc

Z-ca Głównego Księgowego
Doctor

mgr inż. Krzysztof Błachowiak

Kierownik Działu Produkcji Rolniczej
Doctor

mgr inż. Rafał Zwierzyński

Kierownik Fermy Owiec
Doctor

dr inż. Kamila Kłos

Kierownik Fermy Gęsi
Doctor

dr inż. Jakub Badowski

Kierownik Zakładu Wylęgu Gęsi
Doctor

mgr inż. Jakub Kalisz

Kierownik SZGDW w Dworzyskach
Doctor

mgr Anna Kawka – Polok

Samodzielne stanowiska ds. administracyjnych
Doctor

mgr Marta Błachowiak – Kwiatkowska

Samodzielne stanowisko ds. kadr i płac
Doctor

inż. Natalia Biłoszewska

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
Doctor

mgr inż. Maciej Krzyżański

Samodzielne stanowisko ds. bhp i ppoż., obronnych i ochrony środowiska